พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 19:20:00

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดง ตูรันโด ของคณะเอคาเตอรินเบิร์ก คณะโอเปราชั้นนำที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ ๒๑  ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง