พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 15:56:00

เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นำคณะทูต และคู่สมรส พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องในการออกร้านภริยาทูต ประจำปี ๒๕๖๒ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านดังกล่าว เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่ผู้เฝ้าฯ ด้วย

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 12:09:00

เสด็จฯ ไปในงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันแด่ เจ้าหญิง ดาโต๊ะ เสรี ดิราชา ตัน ศรี ตันกู ปุเตรี อินตัน ซาฟินาซ บินตี อัลมาฮัม สุลต่าน อับดุล ฮาลิม มุอาซซัม ชาห์ ตันกู เตเมงกอง เคดาห์ 

ประธานสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย ในโอกาสเสด็จฯ เยือนสภากาชาดไทย ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร เจริญ สุวฑฺฒโน สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน