พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 17:14:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ไพฑูรย์ พงศะบุตร ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย