พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 16:57:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงกุสุมา พรหมผลิน ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย