พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 15:42:00

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 14:00:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสาวสมจิตต์ วรคามิน ณ เมรุวัดนพวงศาราม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี  

 
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 09:06:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธร ครบ ๓๙ ปี ต่อจากนั้น ทรงเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธร และศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ ๑๕๒ ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี