พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 02 ตุลาคม 2562 17:34:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายพินิจ สุวรรณะบุณย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ การออกแบบประยุกต์ศิลป์ ณ เมรุวัดหัวลำโพง เขตปทุมวัน 

 
วันพุธที่ 02 ตุลาคม 2562 09:00:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย จำนวน ๖,๔๒๐ ราย ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม