พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันเสาร์ที่ 05 ตุลาคม 2562 19:31:00

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงละครเพลงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง "หวาง จ้าวจวิน" หรือ "เลดี้ จ้าวจวิน" ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ ๒๑ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง