พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 06 ตุลาคม 2562 05:40:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานเดิน-วิ่งการกุศล โครงการ "วิ่งเพื่อ....หนังสือของพ่อ" ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี "โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร