พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 09 ตุลาคม 2562 15:44:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เฝ้าฯ รับพระราชทานทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ดังนี้ ทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย ทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย และทุนการศึกษานามพระราชทาน "ลุ่มน้ำโขงพิจัย" ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โอกาสนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เฝ้าฯ ด้วย

 
จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายมิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โอกาสนี้ เยาวชนผู้ชนะเลิศการประกวดภาพวาดระบายสีโตโยต้า รถยนต์ในฝัน "โตโยต้าดรีม คาร์ อาร์ท คอนเทสต์" ประจำปี ๒๕๖๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเฝ้าฯ ด้วย
วันพุธที่ 09 ตุลาคม 2562 15:05:00

เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๑๒ คณะ เฝ้าฯ 

วันพุธที่ 09 ตุลาคม 2562 09:00:00

เสด็จฯ ไปทรงบันทึกแถบวีดิทัศน์ทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนนายร้อยชมรมดนตรีไทย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เขตพญาไท