พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 05:00:00

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ ทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ ศูนย์มรดกอินเดีย วัดศรีวีรมากาลิยัมมัน รูปปั้นเซอร์ สแตมฟอร์ดแรฟเฟิลส์ รูปปั้นช้างสำริดที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่สาธารณรัฐสิงคโปร์ องค์กรความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งสิงคโปร์ ศูนย์ป้อมปราการแคนนิง และสวนพฤกษศาสตร์การ์เดนส์ บาย เดอะ เบย์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง และประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง ในวันเดียวกัน เวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา