พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 13:54:00

เสด็จฯ ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๒  ณ พระอุโบสถ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 09:37:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายบำรุง พาทยกุล เจ้าของโรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ นำคณะครู ผู้ปกครอง ผู้ให้การสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนฯ และมูลนิธิเตือน พาทยกุล เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้สนับสนุนโรงเรียนฯ เฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก และทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรีไทย การขับร้อง และการแสดงนาฏศิลป์ไทย 

พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ ประธานกรรมการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรี คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย เงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 09:07:00

เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จำนวน ๑๐ คณะ เฝ้าฯ