พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 09:05:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน "๓ ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา