พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 17:29:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน "คิดถึง...สมเด็จย่า" ครั้งที่ ๒๒ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 14:34:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 13:45:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร