พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 17:29:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิสุทธาภรณ์ (ทองสืบ สัจจะสาโร) ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร 

ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายอรุณ ปรีดีดิลก ณ เมรุวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย