พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 08:56:00

เสด็จออก ณ ห้องประชุม อาคารหอพระสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม ทรงเปิดงานสัมมนาวิชาการ "ครบรอบ ๑๐ ปี โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" รูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม  

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 17:34:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และพระราชทานทุนการศึกษา รางวัลเรียนดี และประกาศนียบัตรแก่นักเรียน และนักศึกษา จำนวน ๒๐๘ คน ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) โรงเรียนพระดาบส ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยในวัง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม และโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์ที่ 05 มีนาคม 2564 08:38:00

เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ 04 มีนาคม 2564 09:10:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จำนวน ๑๓ คณะ เฝ้าฯ

วันพฤหัสบดีที่ 04 มีนาคม 2564 13:53:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จำนวน ๑๐ คณะ เฝ้าฯ