พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 02 เมษายน 2566 08:21:00เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต
วันอาทิตย์ที่ 02 เมษายน 2566 08:50:00 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ณ วังสระปทุม
วันเสาร์ที่ 01 เมษายน 2566 14:25:00พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด มมหาชน นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด มหาชน เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายเงิน พร้อมด้วยเครื่องกรองน้ำระบบน้ำร้อน - น้ำเย็น และขนมเค้ก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน สาขาสวนจิตรลดา
วันเสาร์ที่ 01 เมษายน 2566 14:37:00พระราชทาน พระราชวโรกาสให้ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานธนาคารออมสิน และพนักงานธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา เฝ้าฯ ถวายการรับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน และครบ ๑๑๐ ปี การดำเนินกิจการธนาคาร ธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา
วันเสาร์ที่ 01 เมษายน 2566 14:56:00พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ณ อาคารชัยพัฒนา และ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา