พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 05 มิถุนายน 2562 17:27:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะบุคคลผู้บริจาคเงิน และสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ และรับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ 

วันอังคารที่ 04 มิถุนายน 2562 00:00:00

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓ ถึงวันอังคารที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

 
วันจันทร์ที่ 03 มิถุนายน 2562 00:00:00

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓ ถึงวันอังคารที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ รวมทั้ง สถาบันต่างๆ ได้แก่ อนุสาวรีย์ไม้กางเขนมาเจลลัน มหาวิหารพระกุมารเยซู พิพิธภัณฑ์มหาวิหารพระกุมารเยซู สุสานและอนุสรณ์สถานอเมริกัน กรุงมะนิลา อนุสาวรีย์ริซาล อาสนวิหารมะนิลา ป้อมซานติอาโก พิพิธภัณฑ์โฮเซ ริซาล มหาวิทยาลัยซานโต โทมัส โรงเรียนประถมศึกษาอีซายาส เอส ตาปาเลส และโรงเรียนประถมศึกษาบากอง นายอน ๒ และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางเชียลีโต ซัลวาดอร์ อาวานเซนยา ภริยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระกระยาหารค่ำด้วย

 
วันอาทิตย์ที่ 02 มิถุนายน 2562 16:42:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง โทรทัศน์-ภาพยนตร์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน  

 
วันเสาร์ที่ 01 มิถุนายน 2562 17:46:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ เฝ้าฯ รับพระราชทานพร ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ