พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน 2566 00:05:00

ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

 
วันอาทิตย์ที่ 04 มิถุนายน 2566 00:05:00

ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

 
วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 2566 18:30:00เสด็จฯ กลับจากการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 
วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 2566 00:05:00

ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

 
วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 2566 08:30:00

ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการทดลองทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์ฟิสิกส์ ด้วยการตรวจวัดอนุภาคนิวทริโนในห้องปฏิบัติการใต้ดิน (จูโน) ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูง แห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ณ เมืองเจียงเหมิน และทรงร่วมพิธีฉลองการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ ๕๐ ณ เรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวหยูไถ กรุงปักกิ่ง ซึ่งสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น นอกจากนี้ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในนครกว่างโจว เมืองฝอซาน และกรุงปักกิ่ง