ปริญญากิตติมศักดิ์ในต่างประเทศ

ปริญญากิตติมศักดิ์ วันเดือนปีที่ทูลเกล้าฯ สถาบัน
ปริญญากิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง (Distinguished Diploma of Pepperdine University) 14 พฤษภาคม 2546มหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไดน์  สหรัฐอเมริกา  (Pepperdine University   U.S.A.)
อักษรศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวรรณคดี (สันสกฤต)  (The Honorary Degree of  Doctor of Literature (Sanskrit) Delhi University)19 มีนาคม 2530มหาวิทยาลัยเดลี สาธารณรัฐอินเดีย  (Delhi University Republic of India)
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (Pedagogy)20 มีนาคม 2534มหาวิทยาลัยจุงอัง  สาธารณรัฐเกาหลี  (Chung-Ang University Republic of Korea)
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์27 มีนาคม 2534สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนเกาหลี
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชากฎหมาย23 กรกฎาคม 2539มหาวิทยาลัยอะเบอร์ดีน  สหราชอาณาจักร (University of Aberdeen UK)
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขากฎหมายมหาชน  (CIVIL LAW)12 ธันวาคม 2541มหาวิทยาลัยนอร์ททัมเบรีย สหราชอาณาจักร (Northumbria University   UK)
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขานิติศาสตร์26 พฤศจิกายน 2542มหาวิทยาลัยแห่งเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย (University of Melbourne   Commonwealth of Australia)
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาอักษรศาสตร์26 พฤศจิกายน 2542มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์  เครือรัฐออสเตรเลีย (University of  New South Wales ,Commonwealth of Australia)
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาอักษรศาสตร์  (Doctor of Letters  (Honoris Causa))13 ธันวาคม 2542มหาวิทยาลัยบักกิ้งแฮม สหราชอาณาจักร  (University of Buckingham,UK)
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (An Honorary Doctor Degree)13 มีนาคม 2544สาธารณรัฐประชาชนจีน
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์19 เมษายน 2544สถาบันแห่งชาติทางภาษ าและอารยธรรมตะวันออก แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส  (Institut National des Langues et Civilisation Orientaled INALCO, French Republic)
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์01 มกราคม 2544มหาวิทยาลัยกริฟฟิท เครือรัฐออสเตรเลีย (Griffith University, Commonwealth of Australia)
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาการบริหาร19 กันยายน 2544มหาวิทยาลัยกักกุ ซูอิน ประเทศญี่ปุ่น  (Gakushuin University ,Japan)
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาอักษรศาสตร์01 มกราคม 2545มหาวิทยาลัยฮ่องกง  สาธารณรัฐประชาชนจีน (University of  Hong Kong, People's Republic of China)
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 01 พฤษภาคม 2548มหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์  สหรัฐอเมริกา  (Johns Hopkins University,  U.S.A.)
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 09 กันยายน 2548มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์  เครือรัฐออสเตรเลีย (University of Queensland,Commonwealth of Australia)