พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย มีพระราชกิจดังนี้ 

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๔,๒๒๔ คน ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
  
- เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ปวง ธมฺมปญฺโญ อดีตเจ้าอาวาสวัด ณ เมรุชั่วคราว วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา
 
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงการตำรวจพันธุ์ดี หมู่ที่ ๖ บ้านหัวดอย ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 08:45:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี ๒๕๖๓ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีพระราชกิจดังนี้ 

- เสด็จฯ ไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาสพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำนักเรียนโรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ที่ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๒ เฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทาน
 
- เสด็จฯ ไปแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แปลงศึกษาทดลองวิจัย และการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
 
- เสด็จฯ ไป ทรงร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลามแก่ผู้ล่วงลับ ภายในสุสานเฟื่องฟ้า โดยมี นายสุไฮมี มะเกะ โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านเขาตันหยง นำคณะกรรมการมัสยิดฯ ทายาทผู้ล่วงลับ บ้านเขาตันหยง และราษฎรในพื้นที่ ร่วมสวดดุอาอ์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ โอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่โต๊ะอิหม่าม ผู้นำศาสนา และผู้เข้าร่วมพิธี โดยได้เสวยพระกระยาหารร่วมกับผู้นำศาสนาด้วย ลานเฟื่องฟ้า ทักษิณราชนิเวศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส
 
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ ๑๕๓  อําเภอเมืองนราธิวาส
 
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านบางมะนาว อําเภอเมืองนราธิวาส
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส มีพระราชกิจดังนี้ 

- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 
 
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีพระราชกิจดังนี้ 

- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน อำเภอสะเดา 
 
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ณ กองพลพัฒนาที่ ๔ ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง