พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 17:20:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์จุลสิงห์ วสันตสิงห์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส
 
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 14:13:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายชิโระ ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่

 
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 15:57:00

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการพิเศษ "จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา" ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เขตพระนคร

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 09:12:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน ในการนี้ ทรงดนตรีร่วมกับวงนิสิตปัจจุบันในเพลงโหมโรงจุฬาลงกรณ์ และวงนิสิตเก่าในเพลงอาหนู

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 15:51:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓๐ ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน