พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 05 ธันวาคม 2561 17:00:00

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

 
วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2561 08:50:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘" ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ต่อจากนั้น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ภาคเช้า จำนวน ๓,๗๘๐ คน ภาคบ่าย จำนวน ๔,๑๔๐ คน)

 
วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2561 15:30:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑" ณ โรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 
วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 2561 15:00:00

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน

 
วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 2561 17:30:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๑ มูลนิธิราชสุดา