พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 00:00:00

ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๘ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์  

 
ในการเสด็จฯ เยือนครั้งนี้ เสด็จฯ ไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก ๒๐๑๙ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง และทรงร่วมพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และโรงเรียนนอร์ทไลท์ นอกจากนี้ จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่าง ๆ อาทิ สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ เอส ราชารัตนัม ศูนย์มรดกอินเดีย บริษัทผลิตรสชาติอาหาร เค เอช โรเบิร์ตส สวนพฤกษศาสตร์แห่งสิงคโปร์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะวิทยาศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีควอนตัม มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
 
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 09:44:00

เสด็จฯ ไปทรงร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลามแก่ผู้ล่วงลับ และโต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านเขาตันหยง นำผู้ร่วมพิธีฯ สวดดูอาร์ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ณ ลานเฟื่องฟ้า ทักษิณราชนิเวศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 00:00:00

 เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพระราชกิจดังนี้ 

- เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง
- เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๑๐๐ ปี สธ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา มีพระราชกิจดังนี้ 

- เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารหอประชุมสิริสวัสดิธร ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ บ้านบูกาสาแลแม อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพระพุทธ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีพระราชกิจดังนี้

- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงการศึกษาทดลองการเลี้ยงแพะ พันธุ์แบล็คเบงกอล ของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอคลองหอยโข่ง  
- เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่
- เสด็จฯ ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักศึกษาทุนพระราชทาน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เฝ้าฯ