พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 09:08:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 14:42:00

เสด็จฯ ไปในงานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง 

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 17:25:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายนำชัย และนางวิภา นำชัยศิริ ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร 

ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสดใส ตุลยานนท์ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 00:00:00

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จฯ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

             
ในการนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรงานมหกรรมหนังสือเมืองไลพ์ซิก ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไลพ์ซิก และทรงเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในเมืองไลพ์ซิก อาทิ จัตุรัสใจกลางเมืองไลพ์ซิก โบสถ์นักบุญโทมัส และพิพิธภัณฑ์บาค
 
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 00:00:00

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จฯ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

             
ในการนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรงานมหกรรมหนังสือเมืองไลพ์ซิก ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไลพ์ซิก และทรงเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในเมืองไลพ์ซิก อาทิ จัตุรัสใจกลางเมืองไลพ์ซิก โบสถ์นักบุญโทมัส และพิพิธภัณฑ์บาค