พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 10:08:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครู และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 14:34:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิด "โครงการชัยพัฒนาประชาเกษม" และทรงเปิดร้านภัทรพัฒน์ สาขาโครงการชัยพัฒนาประชาเกษมนางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 09:11:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ๒๕๖๒ ณ เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 18:06:00

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ต "ทัพฟ้าคู่ไทย เพื่อชัยพัฒนา" ครั้งที่ ๑๒  ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 17:26:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายบัณฑิต รชตะนันทน์  ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย