พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2562 17:35:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลตรีหญิง สมศรี ศรจิตติ ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

 
วันเสาร์ที่ 13 กรกฏาคม 2562 15:12:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีมังคลาภิเษกเหรียญที่ระลึก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร

วันเสาร์ที่ 13 กรกฏาคม 2562 17:22:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางชัชรัตน์ เกษมศรี ณ อยุธยา ณ เมรุด้านทิศใต้ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

 
วันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2562 08:23:00

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

- โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ 
- โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง 
- โรงเรียนวัดอินทราวาส เขตตลิ่งชัน
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2562 09:54:00

เสด็จฯ ไปในการประชุมวิชาการนานาชาติสภาดนตรีโลก ครั้งที่ ๔๕ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน