รายชื่อหนังสือพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน

ที่มีจำหน่าย ณ กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ นางสาวอรวรรณ แย้มพลาย หรือ นางธีรลักขณ์ ชาคำ เบอร์ติดต่อ 02 280 3581 ต่อ 671, 677
สั่งจ่ายเป็นธนาณัติ ผู้รับ "นางสาวอรวรรณ แย้มพลาย" ที่อยู่ กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ 10303
โอนเงินเข้าบัญชี "มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา" ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม เลขบัญชี 001-4-77777-0

รายชื่อหนังสือ ราคา(บาท) หมายเหตุ
1.   ย่ำแดนมังกร พ็อคเก็ตบุ๊ค 250
2.   สิงคโปร์สัญจร พ็อคเก็ตบุ๊ค 240
3.   ไทยเที่ยวพม่า พ็อคเก็ตบุ๊ค 240
4.   โรมันสัญจร พ็อคเก็ตบุ๊ค 240
5.   ไอรักคืออะไร พ็อคเก็ตบุ๊ค 150
6.   ม่วนซื่นเมืองลาว พ็อคเก็ตบุ๊ค 170
7.   อนัมสยามมิตร พ็อคเก็ตบุ๊ค 180
8.   เยือนถิ่นอินเดียนแดง พ็อคเก็ตบุ๊ค 200
9.   ลุยป่าฝ่าฝน พ็อคเก็ตบุ๊ค 125
10.   รอยยิ้มหมีขาว พ็อคเก็ตบุ๊ค 240
11.   แดร็กคูล่าผู้น่ารัก พ็อคเก็ตบุ๊ค 220
12.   แอนตาร์กติกา หนาวหน้าร้อน พ็อคเก็ตบุ๊ค 160
13.   ประพาสอุทยาน พ็อคเก็ตบุ๊ค 250
14.   ลาวใกล้บ้าน พ็อคเก็ตบุ๊ค 200
15.   ข้าวไทยไปญี่ปุ่น พ็อคเก็ตบุ๊ค 150
16.   ใต้เมฆที่เมฆใต้ พ็อคเก็ตบุ๊ค 190
17.   เบอร์ลินสิ้นกำแพง พ็อคเก็ตบุ๊ค 150
18.   สวนสมุทร พ็อคเก็ตบุ๊ค 170
19.   ข้ามฝั่งแห่งฝัน พ็อคเก็ตบุ๊ค 160
20.   ลาวตอนใต้ พ็อคเก็ตบุ๊ค 125
21.   มนต์รักทะเลใต้ พ็อคเก็ตบุ๊ค 195
22.   เย็นสบายชายน้ำ พ็อคเก็ตบุ๊ค 240
23.   มหัศจรรย์ทุกวัน พ็อคเก็ตบุ๊ค 150
24.   ลาวเหนือเมื่อปลายหนาว พ็อคเก็ตบุ๊ค 125
25.   คืนถิ่นจีนใหญ่ พ็อคเก็ตบุ๊ค 240
26.   เจียงหนานแสนงาม พ็อคเก็ตบุ๊ค 250
27.   หวงเหออู่อารยธรรม พ็อคเก็ตบุ๊ค 200
28.   เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก พ็อคเก็ตบุ๊ค 300
29.   เล่าเรื่องเมืองฝรั่ง พ็อคเก็ตบุ๊ค 200
30.   มุ่งไกลในรอยทราย พ็อคเก็ตบุ๊ค 195
31.   ประพาสภาษา พ็อคเก็ตบุ๊ค 450
32.   ประพาสราชสถาน พ็อคเก็ตบุ๊ค 290
33.   ต้นน้ำ ภูผา และป่าทราย พ็อคเก็ตบุ๊ค 290
34.   ทัศนะจากอินเดีย พ็อคเก็ตบุ๊ค 250
35.   ลัดฟ้าล่าวิชาหาอาจารย์ พ็อคเก็ตบุ๊ค 160
36.   เยือนถิ่นจีนโพ้นทะเล พ็อคเก็ตบุ๊ค 295
37.   ฟื้นภาษาได้อาหาร พ็อคเก็ตบุ๊ค 270
38.   ชมช่อมาลตี ปกอ่อน 600
39.   รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การศึกษากับการพัฒนา เล่ม 1-3 750
40.   ผี สั้นๆ ประชุมพระราชนิพนธ์แสดงในวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 มีนาคม 295
41.   สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู (ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์) 900
42.   มหัศจรรย์พรรณภาพ (ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์) 900
43.   ชีวิตยามอยู่บ้าน (ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์) 900
44.   นิบาตชาดก ภาษาบาลี 1 ชุด มี 11 เล่ม 6,2001 ชุด 11 เล่ม
45.   ผี พลอยประสม 200
46.   ธรรมดาแบบใหม่ 900