พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันเสาร์ที่ 02 เมษายน 2565 08:19:00

เสด็จฯ ไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต โอกาสนี้ ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซ่น พร้อมครอบครัว โดยเสด็จร่วมด้วย

วันเสาร์ที่ 02 เมษายน 2565 08:37:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงรับแจกันดอกไม้และของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

โอกาสนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โปรดให้และให้เจ้าหน้าที่เชิญแจกันดอกไม้และของขวัญไปทูลเกล้าฯ ถวาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ 02 เมษายน 2565 14:18:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลจำนวน ๗ คณะ เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ 01 เมษายน 2565 08:30:00

เสด็จลง ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ และทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย กับน้อมเกล้าฯ ถวายตู้เซฟ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ธนาคารฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายการรับฝากเงินด้วย 

จากนั้น เสด็จลง ณ ธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก และถวายการรับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ และครบรอบ ๑๐๙ ปี ของการดำเนินกิจการธนาคารออมสิน
 
วันศุกร์ที่ 01 เมษายน 2565 09:01:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ดังนี้

-  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และคู่สมรส
-  นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และคณะ
-  นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยคณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุด คู่สมรส และคณะ
-  นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ
-  นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคู่สมรส
-  นางสาวสุภา ปิยะจิตติ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. คู่สมรส และคณะ
-  พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ในกองทัพไทย และนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ และคู่สมรส     
 
จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าฯ ดังนี้
-  นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะองคมนตรี และคู่สมรส เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
-  นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
-  นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
- พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕