พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 06 สิงหาคม 2562 15:33:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำคณะกรรมการ และอาสาสมัครมูลนิธิฯ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ 

ดร อีวา แฮเกอร์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่
วันจันทร์ที่ 05 สิงหาคม 2562 09:30:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ ๑๓๒ ปี "๑๑ รอบปีนักษัตร" ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  

วันจันทร์ที่ 05 สิงหาคม 2562 13:15:00

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ของกรมพลาธิการทหารบก ณ กรมพลาธิการทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

วันอาทิตย์ที่ 04 สิงหาคม 2562 17:34:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิด "ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ เวชภูรี" ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

วันศุกร์ที่ 02 สิงหาคม 2562 10:22:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงปล่อยเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ลงน้ำ ซึ่งเป็นเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลำที่ ๒ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี