พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 04 กันยายน 2562 00:00:00

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒ ถึงวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิส 

 
วันอังคารที่ 03 กันยายน 2562 00:00:00

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒ ถึงวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิส

 
วันจันทร์ที่ 02 กันยายน 2562 00:00:00

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒ ถึงวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิส  

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่าง ๆ อาทิ คณะสัตวแพทยศาสตร์และศูนย์ปศุสัตว์มหาวิทยาลัยซูริก ศูนย์ปศุสัตว์และสัตวแพทย์ เมืองลินเดา โรงเรียนการบริหารจัดการเทคโนโลยีและกฎหมาย สำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยซังคท์กัลเลิน และองค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป
 
วันอาทิตย์ที่ 01 กันยายน 2562 17:18:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

 
วันอาทิตย์ที่ 01 กันยายน 2562 17:59:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสาวศิริลัคน์ เลิศพาณิชย์กุล ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน