พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 04 มกราคม 2564 17:30:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายหยาง ซิน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายชุดอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ นายเติ้ง เฟิง ประธานกรรมการบริหารบริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี จำกัด และคณะ ร่วมเฝ้าฯ ด้วย

วันจันทร์ที่ 04 มกราคม 2564 15:05:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รุ่นที่ ๓ สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๒๙ คน ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เขตบางพลัด