พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 09:58:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวราอูชัน เยสบูลาโตวา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร เฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่

 
วันอังคารที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 15:52:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชปี ๒๕๖๒ ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา วงเวียนโอเดียน ถนนเยาวราช เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

วันจันทร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562 09:02:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด "นิวเคลียร์เพื่ออนาคตที่ดีกว่า" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เขตบางเขน

 
วันจันทร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562 17:24:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน "บางกอก เชฟ แชริตี้" ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ เขตบางรัก 

 
วันเสาร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562 12:02:00

เสด็จฯ ไปทรงร่วมงานตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เขตห้วยขวาง