พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2562 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ 

 
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
- เสด็จฯ ไปในการพระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ ให้แก่เกษตรกรทำนาจังหวัดบุรีรัมย์ที่ประสบภัยแล้งในปีที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๒๖ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" บ้านกระเบื้อง ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
วันเสาร์ที่ 02 มีนาคม 2562 08:45:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ ๕๒ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน 

วันเสาร์ที่ 02 มีนาคม 2562 14:08:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการพิเศษเรื่อง "วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา" ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เขตพระนคร 

วันศุกร์ที่ 01 มีนาคม 2562 09:05:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักพระราชวัง ๑ เขตพระนคร 

วันศุกร์ที่ 01 มีนาคม 2562 14:00:00

เสด็จฯ ไปทรงร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสครบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและมหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เขตปทุมวัน