พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2564 13:00:00

เสด็จลง ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๔๑ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2564 08:53:00

เสด็จลง ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงเปิดงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว" เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์