พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 06 มิถุนายน 2564 17:30:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสุคนธ์ พรพิรุณ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน