พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 10:07:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครู และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ หอประชุม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 14:53:00

เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๖ คณะ เฝ้าฯ 

วันพุธที่ 09 มิถุนายน 2564 15:00:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาส่วนพระองค์ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เชิงสะพานพระราม ๘ เขตบางพลัด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันอังคารที่ 08 มิถุนายน 2564 15:10:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันอาทิตย์ที่ 06 มิถุนายน 2564 17:30:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสุคนธ์ พรพิรุณ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน