พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 04 ตุลาคม 2563 17:25:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก พงจรูญ วิชยาภัย บุนนาค ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย