พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 16:48:00

เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 16:11:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร