พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 17:52:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดเรือ "สิริมหรรณพ" ณ โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เขตบางคอแหลม

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 14:53:00

เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๑๒ คณะ เฝ้าฯ