พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 06 ตุลาคม 2563 09:16:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นวันที่สอง จำนวน ๔,๒๒๗ คน ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม