พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 17:37:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ "บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ๒๐๒๐" ณ เดอะปาร์ค เขตคลองเตย