พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 02 เมษายน 2564 13:58:00
เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ "กัณฑ์กุมาร" ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๓ และทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า    
วันศุกร์ที่ 02 เมษายน 2564 08:45:00

เสด็จฯ ไปยังท่าวาสุกรี ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ โอกาสนี้ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซ่น โดยเสด็จร่วมด้วย

วันศุกร์ที่ 02 เมษายน 2564 07:45:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงรับแจกันดอกไม้และของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ โอกาสนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โปรดให้และให้เจ้าหน้าที่เชิญแจกันดอกไม้และของขวัญไปทูลเกล้าฯ ถวาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔