พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 05 เมษายน 2564 14:25:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายแอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการสถาบันบริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ และนางเฮลก้า สเตลมาเกอร์ เฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย