พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 03 กันยายน 2563 14:28:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ "สายน้ำและชีวิต: มหานทีและวิถีชนแห่งเอเชียแปซิฟิก" ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี