พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันเสาร์ที่ 05 กันยายน 2563 17:50:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อมร นนทสุต ณ เมรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เขตบางเขน