พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 06 กันยายน 2563 17:27:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์วิทย์ วิศทเวทย์ ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา