พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 08 กันยายน 2563 08:35:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๙ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน