พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 17:42:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายไพบูลย์ ลิมปพยอม ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา