พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 14:55:00

เสด็จฯ ไปทรงฟังพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก "กัณฑ์หิมพานต์" ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม