พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 17:36:00

เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 15:12:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๙ คณะ เฝ้าฯ