พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 15:00:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการก่อตั้ง "ทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในทรินิตี้ คอลเลจ เคมบริดจ์" สำหรับมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยที่จะไปศึกษา ณ ทรินิตี้ คอลเลจ เคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร 

 
พระครูวิบูลธรรมโมภาส เจ้าอาวาสวัดเขาสอยดาวเหนือ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และคณะ เฝ้า และเฝ้าฯ ถวาย และทูลเกล้าฯ ถวายทุเรียนสายพันธุ์หมอนทอง ทุเรียนสายพันธุ์โบราณ และสิ่งของต่าง ๆ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย